Chuyên gia

GS.TS Nguyễn Văn Chương

Giới thiệu chung – Họ và tên: Nguyễn Văn Chương – Danh hiệu cao quý: Thầy thuốc nhân dân  – Quê quán: Vân Trai, Văn Phú, Th­ường Tín, Hà Tây – Chuyên ngành: Thần kinh học – Học hàm: Giáo sư...